• Logowanie do Office 365

    • Instrukcja logowania do Office 365.  

       

     1. Informacje wstępne 

     Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali, w ramach współpracy Microsoftu i Vulcana, darmowy dostęp do usługi Office 365. 

     Office 365 to pakiet oprogramowania, zawierający m.in. standardowe programy MS Office (Word, Excel, Power Point), chmurę OneDrive oraz wiele innych aplikacji, w tym Teams – rozbudowany program do wideokonferencji, lekcji zdalnych. 

     Nasz e-dziennik współpracuje dyskiem w chmurze OneDrive, jest więc to dla nas wielkie ułatwienie! 

     Wszyscy uczniowie otrzymują dostęp do usługi Office 365 do momentu ukończenia szkoły. 

      

     1. Logowanie do usługi 

     Przede wszystkim zalogujmy się na komputerze (!) do e-dziennika.

     Poszukajmy tam „kafelka” Office 365 (dla nauczycieli: z paska menu wybieramy polecenie Nauczyciel i tam, jako ostatni kafelek jest Office 365). Po kliknięciu zobaczymy dane, tj. 

     login oraz hasło do pierwszego logowania do usługi Office 365. 

     Login jest w postaci snowak@, hasło ma każdy jednakowe: uczeń: Student.123 (nauczyciel: Teacher.123). 

     Uruchamiamy nową kartę lub okno przeglądarki z adresem: portal.office.com, powinniśmy otrzymać takie okno: 

      

     W polu Adres e-mail wpisujemy login do Office (mamy już wcześniej otworzone to okno w e-dzienniku!). 

     UWAGA!  Do nazwy logowania npsnowak@ musimy dopisać jeszcze:  zsorzechowka.onmicrosoft.com  

     Ostatecznie w polu logowania powinien być wpis snowak@zsorzechowka.onmicrosoft.com (oczywiście w miejscu snowak wpisujemy swoje dane!). 

                   

     Kolejne okno: 

      

     Wprowadzamy hasło: Student.123 (dla nauczycieli: Teacher.123)  

     W kolejnym kroku system wymusi na nas zmianę hasła i to właściwie wszystko! 

     Jeśli po wpisaniu nowego hasła pojawi się okno: 

      

     Wybieramy opcję:  Na razie pomiń (możemy tak wybierać przez 14 dni). Co potem? Patrz niżej! 

      

     Powinniśmy zobaczyć taki ekran (bez modułu Administracja

      

                   

      

     Najprawdopodobniej otrzymamy Office 365 w angielskiej wersji językowej, musimy zmienić na język polski.

     W tym celu „klikamy” na „trybik” w prawym górnym rogu okna (opisany jako „ustawienia”), wybieramy polecenie „Zmień język”.

      

      

     Następnie rozwijamy pole „Język wyświetlania” i wybieramy język polski.

      

     W tym miejscu możemy również zmienić swoje hasło!

     Cała ta procedura bardzo przystępnie przedstawiona jest na filmie: https://youtu.be/bAqzEgjKesU, oczywiście dane logowania mamy swoje! 

      Mamy dostęp do usługi Office 365! 

      

     Po 14 dniach używania Office 365, niestety musimy przejść (jednorazowo!) procedurę dodatkowej weryfikacji konta. Jest to dodatkowe, wymagane przez Microsoft, zabezpieczenie, by ktoś niepowołany nie używał bezprawnie tego oprogramowania. W filmie, do którego link podaję poniżej, opisywana jest, krok po kroku, procedura. Nie jest to trudne, musimy jednak dokładnie, kolejno wykonywać pokazywane czynności. O ile przy pierwszym logowaniu mogliśmy pomóc, a nawet zalogować ucznia, w tym momencie każdy musi to zrobić sam - konieczny jest dostęp do telefonu właściciela (lub opiekuna) konta.

     https://youtu.be/JbUZ41AJQPk

     lub (inna wersja): https://youtu.be/H9U63Y5he3o