• Laboratoria Przyszłości


      • Styczeń 2023
      • Styczeń 2023

      • 01.02.2023 09:54
      • Styczeń 2023 w Zespole Szkół z programem "Laboratoria Przyszłości"
      • więcej
      • Grudzień 2022
      • Grudzień 2022

      • 03.01.2023 13:28
      • Grudzień z programem „Laboratoria Przyszłości”

       #LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszlosci

      • więcej
      • Październik 2022
      • Październik 2022

      • 19.12.2022 09:30
      • To już kolejny miesiąc wykorzystywania sprzętu, zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie coraz pewniej czują się z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi.

      • więcej
      • Wrzesień 2022
      • Wrzesień 2022

      • 19.12.2022 09:30
      • Zespół Szkół w Orzechówce
       Wrzesień 2022
       #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

       Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Orzechówce w Zespole Szkół Orzechówce w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zakupiła sprzęt i materiały, które poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów.
        
      • więcej
      • Program "Laboratoria Przyszłości"

      • "Laboratoria Przyszłości" to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

       "Laboratoria Przyszłości" to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

      • Nagłówek