• Ponad 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, ale nikt tej niepodległości nam nie dał. To zasługa wielu pokoleń Polaków. Droga do niepodległości wiodła przez lata walki powstańczej, ale i pracy o świadomość narodową. Ważną rolę w tym temacie pełniła szkoła w Orzechówce, istniejąca od roku szkolnego 1863/64. Kolejni kierownicy, dyrektorzy i nauczyciele dawali świadectwo patriotyzmu. Orzechowianie walczyli na wielu frontach. Byli w legionach Marszałka Piłsudskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wsławili się w kampanii wrześniowej 1939roku, później zdobywali najwyższe odznaczenia w bitwie o Anglię. Ci, którzy zostali na ojcowiźnie również zdawali egzamin z patriotyzmu i swego człowieczeństwa.

      Wyjątkowym podsumowaniem zasług szkoły jest przyznanie jej w 2018 roku przez Kapitułę Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie honorowej Nagrody „Świadek historii”. Szkoła w Orzechówce jest świadkiem historii tej ogólnopolskiej, a nawet światowej. Jednak przede wszystkim te mury widziały wiele pięknych i tragicznych wydarzeń z codziennego życia orzechowian. Kolejni kierownicy, dyrektorzy i nauczyciele kształtowali prawdziwych patriotów. W czasach próby zdali oni egzamin z patriotyzmu, a ich życiorysy powinny być wzorem dla współczesnej młodzieży, przed którą świat stoi otworem. Jest wiele możliwości rozwoju, jednak jeśli ktoś zapomni o tym, co w życiu najważniejsze, jeśli odetnie się od wiary, Ojczyzny i rodziny, może się zagubić w chaosie współczesnego świata. Patriotyzm czasu pokoju, to przede wszystkim Pamięć o bohaterach, ale to także świadomość, że o wolność i pokój musimy cały czas zabiegać.