• W skład Zespołu Szkół w Orzechówce wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi oraz Przedszkole.
        W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej uczy się 100 uczniów, natomiast do zerówki i przedszkola uczęszcza łącznie 50 dzieci.