• Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół w Orzechówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

     Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zsorzechowka.edupage.org/

     Data publikacji strony internetowej: 1998 r.

     Stan dostępności cyfrowej

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niedostępne elementy i treści:

     ·    Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).

     ·    Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.

     ·  Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby  niepełnosprawne.

     ·  Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

     ·  Cześć plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Cześć dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej.

     Pracownicy Zespołu Szkół dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne
     z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Przygotowanie deklaracji dostępności

     Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-01 

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-08

     Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

     W zgłoszeniu podaj:

     • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
     • swoje imię i nazwisko,
     • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
     • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

     Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

     Zgłoś to do nas.


     lub telefonicznie – 13 430 61 89zs_orzechowka@poczta.onet.plZa wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Roman Krupa. Możesz skontaktować się z nim mailowo –

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

     Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

     Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

     z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
     Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,

     https://www.rpo.gov.pl/ Rzecznika Praw ObywatelskichJeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do 

     Dostępność architektoniczna

     1.       Do budynku Zespołu Szkół w Orzechówce prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy (obok sali gimnastycznej), wejście boczne od strony przystanku autobusowego oraz wejście od oddziału przedszkolnego.
     2.           Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
     3. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób
     4. z niepełnosprawnością.
     5. Budynek nie jest wyposażony w windę.
     6.            W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
     7.       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
     8.    Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie
     9.       Szkoła nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidomei słabowidzące.
     10. Na terenie zespołu szkół nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

     Informacje dodatkowe

     Ułatwienia dla osób słabowidzących

     Pomoc w nawigacji:

     W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

     Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

     ·        Powiększenie rozmiaru czcionki                              Ctrl i +

     ·        Pomniejszenie rozmiaru czcionki                            Ctrl  i  -

     ·        Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki         Ctrl i 0

     ·        Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego                       lewy Alt+lewy Shift+Print Screen

     Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

     Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

     Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

     Zespół Szkół w Orzechówce

     36-220 Orzechówka 5

     Tel: (13) 430 61 89

      zs_orzechowka@poczta.onet.plE-mail:

     Strona internetowa: https://zsorzechowka.edupage.org/

       

     Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

     Katarzyna Szczepek

     Urząd Gminy Jasienica Rosielna

     tel. 13 430 60 33