• Deklaracja dostępności

  • Deklaracja dostępności

   Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół w Orzechówce na lata 2020/2021

   Raport o stanie dostępności - Zespół Szkół

   Raport o stanie dostępności - Szkoła Podstawowa

   • Deklaracja dostępności

    Zespół Szkół w Orzechówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
    Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://zs.orzechowka.eu
    Data publikacji strony internetowej: 1998 r.
    Stan dostępności cyfrowej
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
    Niedostępne elementy i treści
    • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).
    • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.
    • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
    • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych. 
    • Cześć plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Cześć dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. 
    Pracownicy Zespołu Szkół dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
     
    Przygotowanie deklaracji dostępności
    Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.01
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.06.17
    Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:
    • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
    • swoje imię i nazwisko,
    • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
    • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy 
    Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
    Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Roman Krupa. Możesz skontaktować się z nim mailowo –zs_orzechowka@poczta.onet.pl lub telefonicznie – 13 430 61 89
    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
    Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
     
    Dostępność architektoniczna
    1. Do budynku Zespołu Szkół w Orzechówce prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy (obok sali gimnastycznej), wejście boczne od strony przystanku autobusowego oraz wejście od oddziału przedszkolnego. 
    2. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. 
    3. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
    4. Budynek nie jest wyposażony w windę.
    5. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. 
    6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
    7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie
    8. Szkoła nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    9. Na terenie zespołu szkół nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
    Informacje dodatkowe
    Ułatwienia dla osób słabowidzących 
    Pomoc w nawigacji: 
    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
    Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:
    •  Powiększenie rozmiaru czcionki Ctrl i +
    • Pomniejszenie rozmiaru czcionki Ctrl i -
    • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki Ctrl i 0
    • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego lewy Alt+lewy Shift+Print Screen
    Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
    Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
    Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
     
    Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 
    Zespół Szkół w Orzechówce 
    36-220 Orzechówka 5
    Tel: (13) 430 61 89
    E-mail: zs_orzechowka@poczta.onet.pl
    Strona internetowa: http://zs.orzechowka.eu
     
    Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności 
    Katarzyna Szczepek
    Urząd Gminy Jasienica Rosielna 
    tel. 13 430 60 33