• Nauczyciele naszej szkoły

  •  

   Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Orzechówce.

   mgr Ewa Niemiec        dyrektor, j. polski
   mgr Anna Masłyk        matematyka
   mgr Krystyna Gołąb     edukacja wczesniszkolna
   mgr Justyna Kłodowska nauczyciel współorganizujący
   mgr Ewa Kwolek edukacja wczesnoszkolna
   mgr Beata Pliś edukacja wczesnoszkolna
   mgr Kamila Janusz plastyka, technika, bibliotekarz
   mgr Ewa Gerlach matematyka, wych. przedszkolne
   ks.  Wojciech Szmuc
   ks. Andrzej Kudyba
   katecheza
   katecheza
   mgr Ewa  Gurgacz j. niemiecki, wych. przedszkolne
   mgr Bogusława Żak geografia, biologia, przyroda
   mgr Małgorzata Masłyk  j. polski, muzyka
   mgr Barbara Magusiak  j. polski, wych. przedszkolne
   mgr Agata Skarbek           logopeda
   mgr Renata Szymańska Wnęk j. angielski
   mgr Małgorzata Glazer WOS, historia, pedagog specjalny
   mgr Katarzyna Dobrowolska - Podulka chemia
   mgr Elżbieta Wolańska     wychowanie fizyczne

   mgr inż. Roman Krupa

   fizyka, informatyka

   mgr Małgorzata Nykiel nauczyciel współorganizujący
   mgr Adam Kaczmarski pedagog
   mgr Stanisława Dydek wychowanie przedszkolne
   mgr Anna Zych-Winiarska wychowanie przedszkolne
   mgr Magdalena Zych nauczyciel współorganizujący