• Nauczyciele naszej szkoły

  •  

   Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Orzechówce.

   mgr Ewa Niemiec        dyrektor, j. polski
   mgr Anna Masłyk        matematyka
   mgr Krystyna Gołąb     wych. przedszkolne, wych. fiz.
   mgr Marta Krupa    edukacja wczesnoszkolna
   mgr Ewa Kwolek edukacja wczesnoszkolna
   mgr Beata Pliś edukacja wczesnoszkolna
   mgr Kamila Janusz plastyka, technika, bibliotekarz
   mgr Ewa Gerlach matematyka, wych. przedszk.
   ks.  Wojciech Szmuc
   ks. Adam Świsterski
   katecheza
   katecheza
   mgr Ewa  Gurgacz j. niemiecki
   mgr Bogusława Żak geografia, biologia, przyroda
   mgr Małgorzata Masłyk  j. polski
   mgr Barbara Magusiak  j. polski, nauczyciel wspom.
   mgr Agata Skarbek           logopeda
   mgr Renata Szymańska Wnęk j. angielski
   mgr Małgorzata Glazer WOS, historia
   mgr Katarzyna Dobrowolska - Podulka chemia
   mgr Elżbieta Wolańska     wychowanie fizyczne

   mgr inż. Roman Krupa

   fizyka, informatyka

   mgr Małgorzata Nykiel nauczyciel wspomagający
   mgr Adam Kaczmarski pedagog
   mgr Stanisława Dydek wychowanie przedszkolne
   mgr Anna Zych-Winiarska wychowanie przedszkolne
   mgr Magdalena Zych nauczyciel wspomagający
   mgr Paulina Szarek psycholog