• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021 - 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek.

      

     • Nowości w bibliotece

     • Gmina Jasienica Rosielna w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 500,00 zł. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona była od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Orzechówce otrzymała 5 000 zł (4 000,00 zł z Programu oraz wkład własny - 1 000,00 zł).

      Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Przyznane kwoty zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.