• "Dobry Temat"

     • To pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat.

      Program jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stajemy jako społeczeństwo.

      Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych. Zajęcia wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie: 

      - zarządzania emocjami, 

      - komunikacji i porozumiewania się, 

      - wzmacniania poczucia własnej wartości i akceptacji, 

      - radzenia sobie z przemocą, 

      - współpracy w grupie rówieśniczej, 

      - wyznaczania celów, 

      - stawiania czoła wyzwaniom i rozwiązywania problemów,

       - zapobiegania uzależnieniom.

     • "Dobry Temat" w gminie

     • Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy  z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Koordynatorem projektu jest Kierownik GOPS-u Pani Danuta Kwolek. 

      Projekt będzie realizowany w szkołach do czerwca 2023 r.


    • "Dobry Temat" w naszej szkole

    • Program "Dobry Temat" realizują uczniowie klasy VII i VIII pod kierunkiem wychowawczyń Pań: Renaty Szymańskiej-Wnęk oraz Kamili Janusz. 

     W ramach programu w dniu 21.02.2023 r. odbyła się pierwsza lekcja ewaluacyjna z trenerem Fundacji "Wypłyń na głębię", Panią Anną Szczukiewicz. 


     10 marca br. Pani Ewelina Zając, pracownik GOPS-u w Jasienicy Rosielnej przykazał materiały drukowane, związane z programem.