Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
Fundacja Pamiętamy! Galeria Programy Publikacje

Fundacja "Buczek"

Jak do tego doszło? Otóż w sierpniu 1992 roku odwiedzili Naszą Szkołę
państwo Barbara i Stanisław Buczkowie mieszkający na stałe w Londynie.

                                         

Pan Stanisław Buczek urodził się 24 czerwca 1915 roku w Orzechówce i tu spędził lata dzieciństwa i wczesnej młodości.
Jego charakter i patriotyzm kształtował się w Lwowskim Korpusie Kadetów.
Promocja na stopień oficerski po dwóch latach szkolenia w Komorowie przypieczętowała Jego poświęcenie się sprawom Ojczyzny, Polski.
Kampania wrześniowa zastała Go w Wilnie i tu zaczął się szlak bojowy
pana Stanisława: wiódł do Warszawy, gdzie uczestniczył w jej obronie aż do kapitulacji.
Potem była niewola: cztery i pół roku w obozie w Woldenberg, ewakuacja pod Hamburg i przydział do obozu w Murnau.
Na wiosnę 1945 roku uwolniony przez wojsko amerykańskie, gotów do służby Ojczyźnie, otrzymał przydział do II Korpusu - zmotoryzowanego Batalionu Komandosów.

Po wojnie znalazł się na emigracji w Londynie.
Duszą jednak cały czas był w swojej Ojczyźnie - wspomnienia i odwiedziny w kraju były Jego motorem działania na rzecz społeczności polonijnej - ale, jak się okazuje, nie tylko !

W czasie wspomnianej już na wstępie wycieczki do kraju i wizyty państwa Buczków
w Naszej Szkole, zrodził się pomysł utworzenia fundacji, "...celem której jest rozwój nauki, kultury, oświaty i wychowania poprzez wzbudzanie i podnoszenie aspiracji oraz ambicji do zdobywania wiedzy i pracy nad sobą wśród uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Orzechówce..."
(cytat ze Statutu Fundacji).

I tu zaczęły się schody: nie jest to pierwszy przypadek, że szlachetna, cenna inicjatywa obija się od muru obojętności i chłodu urzędniczego biurka: ciągnąca się w nieskończoność korespondencja, telefony, osobiste interwencje państwa Buczków, doprowadziły w końcu do zarejestrowania Fundacji.

Gdy już przełamane zostały wszystkie lody, cieszyliśmy  się na myśl spotkania z fundatorami. Niestety nie dane nam było!
Otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci pana Stanisława Buczka
w dniu 20 października 1999 roku !

"Tyle tylko pozostanie po tobie, ile zdziałasz dla innych" - prastara maksyma, jakże bardzo pasuje do tego człowieka !

A oto, kolejno, laureaci nagrody fundacji "Buczek"

1993 – Małgorzata Chrobak
1994 – Maciej Nykiel, Joanna Wójtowicz
1995 – Piotr Boroń
1996 – Piotr Janiszkiewicz
1997 – Edyta Folta, Katarzyna Jurczak
1998 – Grzegorz Barański
1999 – Wojciech Pelc
2000 – Anna Wolanin
2001 – Karolina Kielar

2002 – Monika Cwynar, Paulina Preisner

2003 – Marcin Mateja

2004 – Marta Cwynar, Ewelina Preisner

2005 – Urszula Buczek

2006 – Sylwia Glazer

2007 – Joanna Szmyd

2008 – Karolina Kwolek

2009 – Paulina Kwolek

2010 – Karolina Chrobak

2011 – Piotr Faciszewski

2012 – Karolina Masłyk

2013 – nie przyznano nagrody

2014 – Aleksandra Cwynar

2015 – Sylwia Płonka

2016 -- Karol Śnieżek

2017 -- Kinga Sobaś

2018 -- Izabela Kwolek

2019 -- Kamila Buczek

2020 -- Dawid Jajko

W swoim testamencie, pan Stanisław ofiarował dla szkoły witraż, którego głównym motywem są herby miast o szczególnym dla Niego znaczeniu: Lwowa, Wilna, Warszawy i Krakowa.
Witraż został zamontowany nad głównym wejściem do budynku szkoły, na frontonie łącznika starego budynku i sali gimnastycznej.

Oto kilka migawek z tej operacji:

 

Wszystkie elementy witraża należało dokładnie i precyzyjnie zmontować na miejscu ...

     .. założyć w sztywną stalową ramę ... 

 

... zamknąć ostrożnie i już można podziwiać. Doprawdy, jest co podziwiać !!!

Dziękujemy, panie Stanisławie !!!

Ten ważny w życiu szkoły epizod, miał swój dalszy ciąg:
29 września br. w Zespole Szkół w Orzechówce odbyło się uroczyste odsłonięcie witraża.

Uroczystość uświetnili swym przybyciem zaproszeni goście: rodzina oraz przyjaciele
p. Stanisława Buczka, przedstawiciele samorządu Gminy Jasienica Rosielna,
a także emerytowani nauczyciele szkoły w Orzechówce.

Akademia rozpoczęła się o godzinie 11.30 w klasie historycznej, w której został zamontowany witraż.

   
Po powitaniu pani dyrektor szkoły - Krystyny Masłyk, pani Henryka Wójtowicz, w obecności zebranych gości, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli uczniów wszystkich klas, w imieniu rodziny Buczek dokonała aktu odsłonięcia witraża...

... poświęconego następnie przez księdza proboszcza Karola Goneta.


Następnie, po wysłuchaniu pieśni „Gaude Mater Poloniae", wszyscy zebrani przeszli do sali gimnastycznej, gdzie czekali zebrani uczniowie.


Pani dyrektor w wygłoszonym wystąpieniu przybliżyła losy pana Stanisława Buczka
i jego związek ze szkołą w Orzechówce.

Następnie przemówienie wygłosił wójt Gminy Jasienica - p. Marek Ćwiąkała, który podkreślił znaczenie symboli narodowych w życiu każdego człowieka oraz zwrócił uwagę na konieczność pamiętania o historii i tych, którzy walczyli o lepszą przyszłość narodu polskiego.

Pamięć wszystkich tych, którzy walczyli w obronie wolności i honoru ojczyzny była myślą przewodnią części artystycznej przygotowanej przez młodzież gimnazjalną.

Całość zakończyła się wysłuchaniem pieśni „Marsz Polonia".

 


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

Księga Gości