Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne

 

Historia oświaty w Orzechówce, w szczególności Naszej Szkoły
została podzielona na trzy okresy: czasy najdawniejsze - do roku 1944,
kolejny, to lata 1945 - 70 i ostatni - obejmujący lata po roku 1970.
 

Zapraszamy !

   

 


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

Księga Gości