Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne

Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

 

 

Dokumenty dla Rodziców:


 

Dokumentacja Zespołu Szkół w Orzechówce:

Statut Szkoły Podstawowej *.doc

Statut Zespołu Szkół *.doc

Statut Przedszkola *.doc

Aneks nr 1 do Statutu Zespołu Szkół *.doc

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej *.doc

Misja naszej szkoły *.pdf

Wizja szkoły *.pdf


Wzór zwolnienia ucznia z zajęć *.docx


Zarządzenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie zasad naboru do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych *.pdf

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID 19 *.doc

Karta zgłoszenia do przedszkola
w roku szkolnym 2022/23 *.doc

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
na rok szk. 2022/23  *.doc

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
na rok szk. 2022/23 *.doc

Karta zgłoszenia do zajęć świetlicowych
w roku szkolnym 2022/23 *.doc


Regulaminy i zarządzenia Dyrektora

 

Zasady pracy zdalnej na wypadek kwarantanny i czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Orzechówce.

 1. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do posiadania komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon. W przypadku trudności istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły laptopa na okres zdalnego nauczania.

 2. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji opublikowanym w dzienniku Vulcan.

 3. Czas trwania jednostki lekcyjnej prowadzonej w czasie rzeczywistym nie może przekraczać 30 minut.

 4. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, komunikacja z uczniami i rodzicami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.

 6. Nauczyciel zobowiązany jest do archiwizowania kontaktów z uczniami i rodzicami.

 7. Wszelkie pisma, wnioski kierowane do dyrektora Zespołu Szkół składane są poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę szkolną: zs_orzechowka@poczta.onet.pl

 8. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa. Nauczyciel odnotuje obecność ucznia na lekcji w dzienniku elektronicznym.

 9. Zasady usprawiedliwiania nieobecności pozostają bez zmian.

 10. Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku nieobecności w ciągu roku szkolnego przekraczającej 50% zajęć z poszczególnych przedmiotów, niezależnie od tego, czy w tym okresie były realizowane zajęcia zdalne.

 11. Zasady oceniania nie ulegają zmianie.

 

ZARZĄDZENIE  44/2020

   Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechówce

z dnia 9 listopada 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE  43/2020

   Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechówce

z dnia 23 października 2020 roku.

w sprawie nauczania zdalnego. 

 

Regulamin pracy Zespołu Szkół w Orzechówce
od 1 września 2020.

Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa, obowiązujące na terenie Przedszkola w Orzechówce

Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci  obowiązująca w Świetlicy  

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Zespole Szkół w Orzechówce


Jak zalogować się do Office 365 ?

 


 

Jak zalogować się do e - dziennika ?

 

 

Adres strony internetowej naszego e-dziennika to:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminajasienicarosielna

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Można również również skorzystać z poniższej instrukcji:

 

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres naszego dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminajasienicarosielna

Wyświetli się powitalna strona systemu

2. Klikamy przycisk Załóż konto, a następnie wpisujemy adres e-mail, który został podany wychowawcy.

3. Zaznaczamy opcję Nie jestem robotem i klikamy przycisk Wyślij wiadomość.

4. Sprawdzamy skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Po przeczytaniu wiadomości klikamy link podany w treści, aby nadać własne hasło

5. Wprowadzamy nowe hasło, którym będziemy się posługiwać, zaznaczamy opcję Nie jestem robotem i klikamy przycisk Ustaw nowe hasło

6. Od tego momentu możemy logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.